Fjordbank Mors blev dannet i som en fusion imellem bankerne Morsø Sparekasse og Morsø Bank. Bankens historie er desværre en af de korteste i danmarkshistorien for kun 7 måneder efter godkendelsen fra Finanstilsynet meddelte banken at man havde indgået en aftale med Finansiel Stabilitet omkring afvikling.

Foto: TV MidtVest

Fjordbank Mors blev som mange andre banker ofte for de stigende krav til egenkapital som kom i kølvandet på finanskrisen. På denne side kigger vi på historien op til og ser på hvordan historien om en af landets ældste banker, Morsø Bank, kunne slutte så pludseligt.

 

En nødvendig fusion

Bankernes faldende indtægter og store tab under finanskrisen tvang dem til at se på udgifterne. De to lokale banker Morsø Bank og Morsø Sparekasse havde begge tabt stort på landbruget der ikke længere kunne tilbagebetale deres lån og valgte en fusion for at kunne spare på udgifter til medarbejdere, IT og lokaler.

Efter fusionen stod de to banker med 75.000 kunder og 250 ansatte, et tal der burde give et godt grundlag for at drive en rentabel bankforretning. Kunderne vidste godt at bankerne havde en svær tid og lige inden fusionen var Morsø Sparekasse blevet udnævnt som den bank i Danmark med den dårligste økonomi.

Derfor var det helle ikke svært at få opbakning til redningsplanen og kun 0,03% af stemmerne var negative for sammenlægningen. En redningsplan der var gået hurtigt fra den første fælles udmelding i august 2010 til godkendelsen fra finanstilsynet i november 2010.

Fusionen var regnet ud til at give besparelser i det lange løb, men i det korte løb ville det koste penge at lukke filialer, skifte IT systemer og fyre medarbejdere.

 

Kort frist inden lukningen

Mindre end 7 måneder efter sammenlægningen kastede man håndklædet i ringen med en aftale med statens bank, Financiel Stabilitet om afvikling af banken. Dette skete d. 26. Juni efter måneder med massive fald i aktiekursen for banken der nu ikke længere kunne opretholde kravet til egenkapital.

Skal vi dykke ned i årsagen til lukningen skal vi dog længere tilbage. Nemlig til finanskrisen der for alvor rasede i 2008. Her overtog Morsø Bank hele Sparekassen Spar Mors som var konkurstruet, en handel der på tidspunktet så positiv ud, men efter granskning af udlånene viste det sig at de var langt svagere end de blev oplyst inden overtagelsen.

Det var samme problem de fleste banker der knækkede under finanskrisen havde, nemlig dårlig risikovurdering af deres udlån. Det betød at bankerne måtte nedskrive store beløb og for at gøre det værre så hævede Finanstilsynet samtidig kravene til bankernes egenkapital for at sikre imod en ny finanskrise.

Så det blev en dårlig cocktail hvor bankerne havde store underskud pga. nedskrivning af lån og samtidig stod med krav om overskud for at blive bedre polstret til næste finanskrise.

 

47.000 kunder over til Jyske Bank

Ligesom andre steder var det få meget store kunder der fik korthuset til at vælte hos en ellers sund bank. Derfor var det helle ikke svært for Financiel Stabilitet at finde en køber til de sunde dele af banken og allerede i september 2011 stod Jyske Bank klar til at overtage 47.000 kunder fra banken. Et tal hvor man skal tage forbehold fra den store kundeflugt der har været i månederne op til og efter nedlukningen af banken.

Den ene banks død viste sig altså hurtigt at være den anden banks levebrød da sunde banker som Jyske Bank hurtigt kunne overtage de dele af bankerne der var sunde og overskudsgivende, det krævede blot at de havde egenkapitalen til det.

 

Kilder: Redegørelse fra Finansiel Stabilitet